САТЫП АЛУ ХАБАРЛАНДЫРУ

Ақпараттык хабарлама!!!

«Кен-Құрылыс-Сервис» ЖШС ағылшындық әдіс бойынша аукцион өткізу жолымен сауда-саттықтар өткізеді:

№1 лот: «30 орындық жатақхана және 15 орындық асханасымен» жер орнын есепке алмағанда, Атырау обласы, Кызылкогинский район, «Уаз» кен орнында орналасқан - кепілдік жарнаның мөлшері 2 445 400,00 тенге мөлшерінде, сатуға арналған бастапкы бағасы 48 908 000,00 тенге ҚҚС-сыз және бағаны арттыру қадамы мөлшері 2 445 400,00 тенге көлемінде.

Кепілдік жарна 2020 жылдын ақпан айының 27 куні сағ.12-00-ге дейін (коса алғанда) «Кен-Құрылыс-Сервис» ЖШС-нің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Жанаөзен аймақтық филиалы, СТН 430 700 006 081. ИИК KZ646010351000001305. БИК: HSBKKZKX, БИН 980 740 002 360.

Материалдармен танысуға жэне сауда-саттықтар (аукцион) өткізу туралы қосымша ақпарат алуға Жанаөзен қ. 130200 «Кен-Құрылыс-Сервис» ЖШС Өндірістік аймақ. Телефон: +7 (72934) 93-599 (160),  e-mail: Zh.Moldabaev@tookks.kz хабарласып алуынызға болады, аукцион Жанаөзен қаласы. Өндірістік аймақ, 2020 жылдың 27 ақпан сагат 15-00-де «КҚС» ЖШС ғимаратынын акт-залында өткізіледі.

Информационное объявление!!!

ТОО «Кен-Курылыс-Сервис» проводит торги по реализации активов путем проведения аукциона английским методом торгов по следующему лоту:

Лот №1 «Общежитие на 30 мест со столовой на 15 мест» без учета земельного участка, расположенный по адресу: Атырауская область, Кызылкогинский район, месторождение «Уаз», начальная (стартовая) цена реализации составляет 48 908 000,00 тенге без учета НДС, шаг увеличения цены 2 445 400,00 тенге, размер гарантийного взноса 2 445 400,00 тенге.

Гарантийный взнос вносится до 12-00 час. 27 февраля 2020 года (включительно) на расчетный счет ТОО «Кен-Курылыс-Сервис»  130200. г.Жанаозен, Промзона. (72934) 93-500,93-560 АО «Народный Банк Казахстана» Жанаозенский региональный филиал РНН 430 700 006 081, ИИК KZ646010351000001305, БИК: HSBKKZKX БИН 980 740 002 360.

Ознакомиться с материалами и получить перечень документов необходимых для участия в аукционе можно получить обратившись по адресу: инд.130200, г.Жанаозен, промзона, и по телефону: +7 (72934) 93-599, вн.160 e-mail: Zh.Moldabaev@tookks.kz, дата проведения аукциона 27 февраля 2020 года в 15.00 час. по адресу: г. Жанаозен. Промзона, актовый зал ТОО «Кен-Курылыс-Сервис».